Flitscontroles sociale inspectie van 2023 – Wanneer bent u aan de beurt?

Elk jaar maakt de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) bekend welke sectoren in welke periode extra onder de loep genomen worden. Ook voor 2023 is de lijst gepubliceerd waar de sociale inspectie flitscontroles zal houden.

Wat is een flitscontrole?

De flitscontroles zijn bij veel organisatie meer gekend geraakt door de COVID-19 flitscontroles van vorig jaar. Toen waren de controles gefocust op de correcte toepassing van de voorgestelde COVID-19 maatregelen uit de generieke gidsen. De flitscontroles worden uitgevoerd door de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst. Dat betekent dat de onderneming verschillende inspecties tegelijk over de vloer krijgt. Er zijn arbeidsinspecteurs of inspecteurs van de RSZ, de RVA, het RIZIV of het RSVZ mee.

De flitscontroles zijn aangekondigde nationale controles. Ze hebben vooral een informatief en preventief karakter. Indien er toch zware inbreuken worden vastgesteld, kunnen de inspectiediensten overgaan tot verbaliseren.

 

Bereid je voor op de flitscontroles

Organisaties kunnen zich op de flitscontroles voorbereiden. Het SIOD biedt voor elke sector een specifieke checklist aan. In die checklist kan je terugvinden welke documenten je minimaal moet kunnen voorleggen tijdens een controle. Ze leggen ook uit welke bevoegdheden een sociaal inspecteur heeft en welk type vragen er gesteld kunnen worden in verschillende situaties. 

De checklists zijn bedoeld om meer duidelijkheid en transparantie te scheppen voor werkgevers en werknemers. Ze zorgen er ook voor dat een organisatie in staat is om een zelfcontrole uit te voeren. Let wel, deze checklist beperkt de sociaal inspecteurs niet om in de praktijk nog meer vragen te stellen indien zij dit nodig achten. Maar het motto blijft ‘een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard’.

 

Data en sectoren flitscontroles 2023

Kijk hier na wanneer uw sector aan de beurt is.

  • Februari: transportsector
  • April: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
  • Juni: horeca
  • Augustus: schoonmaaksector
  • Oktober: groene sectoren
  • December: vleessector
 

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons kantoor of laat uw vraag achter via ons contactformulier.

Lees ook onze andere nieuwsberichten

Op zoek naar begeleiding, opleiding of een passende tool?