Amendement klimaatverandering voor alle ISO normen

Er is een amendement gepubliceerd voor alle ISO managementsysteemnormen waarbij ‘klimaatverandering’ expliciet wordt toegevoegd aan de contextanalyse. Deze toevoeging geldt voor alle ISO certificeerbare normen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 27001 (informatieveiligheid), ISO 45001 (preventie), ISO 50001 (energie).

Wat is er toegevoegd?

 • In hoofdstuk 4.1 Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context is op het einde van de paragraaf de volgende tekst toegevoegd:
  “De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevante kwestie is.”.
 • In hoofdstuk 4.2 Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden is op het einde een opmerking toegevoegd, nl. “OPMERKING: Relevante belanghebbenden stellen mogelijk eisen met betrekking tot klimaatverandering.”.

Concreet betekent het dat er in de contextanalyse ‘klimaatverandering’ moet worden toegevoegd als dit als relevant beschouwd wordt.

Hoe pak je dit best aan?

Voor Coach2Lead gebruikers

 • Voeg in APM (Action Plan Management) een actie toe ‘Relevantie ‘klimaatverandering’ evalueren in de oefeningen m.b.t. context en stakeholders’ met als bron ‘Amendement ISO norm’.
 • In de contextanalyse ‘internal analysis’ in de Strategy module kijken of er ergens bij een bepaald proces of onderwerp iets relevant te beschouwen is m.b.t. klimaatverandering. Indien ja, dit aanvullen en omschrijven.
 • In de stakeholderanalyse  ‘external analysis’ in de Strategy module bekijken of er bepaalde stakeholders zijn die specifieke eisen of verwachtingen hebben m.b.t. klimaatverandering. Indien ja, de noden en verwachtingen aanvullen en verwerken.
 • Daarna kan de aangemaakte actie in APM gestart en afgewerkt worden. Noteer erbij wat er aangepast werd of vermeld erbij indien er geen aanpassingen nodig waren.

Voor andere managementsysteemgebruikers

 • Voeg in het actieplan van uw managementsysteem een actie toe ‘Relevantie ‘klimaatverandering’ evalueren in de oefeningen m.b.t. context en stakeholders’ met als bron ‘Amendement ISO norm’.
 • In de contextanalyse (bijvoorbeeld de algemene SWOT) nakijken of er bij één van de elementen iets relevant toegevoegd kan worden m.b.t. klimaatverandering.
 • In de stakeholderanalyse (bijvoorbeeld de stakeholdermatrix) bekijken of er bepaalde stakeholders zijn die specifieke eisen of verwachtingen hebben m.b.t. klimaatverandering en dit indien nodig aanvullen.
 • Zodra de actie is uitgevoerd kan de status van de actie bijgewerkt worden in het actieplan. Noteer ter verduidelijking wat er werd aangepast of vermeld dat er geen relevante aanpassingen nodig waren.

Een beetje achtergrondinformatie

Tijdens de externe audits van DNV kunnen ze op dit amendement focussen. Het publicatiejaar van de ISO-normen verandert niet, dus er worden ook geen nieuwe certificaten uitgegeven als gevolg van die gepubliceerde wijzigingen en er komt geen audittijd bij om deze toevoeging af te toetsen. Maar als de bovenstaande aanpak wordt toepast, kan er aangetoond worden dat het amendement en dus ‘klimaatverandering’ meegenomen werd in de context van de organisatie binnen het managementsysteem.

Voorbeeld van het amendement op de ISO 9001 norm.
Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons kantoor of laat uw vraag achter via ons contactformulier.

Lees ook onze andere nieuwsberichten

Op zoek naar begeleiding, opleiding of een passende tool?