Coach2Lead

‘Coach to lead’ of letterlijk vertaald ‘coach die leidt’. Coach2Lead is een handig en gebruiksvriendelijk platform dat het management ondersteunt om leiding te geven. Het werd onder meer ontwikkeld voor het opzetten, invoeren, onderhouden en continue verbeteren van managementsystemen in overeenstemming met Internationale Systeemnormen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRC, SQAS en VCA. Kortom, dé software voor de manager.

FORMA

Raakt u ook soms gefrustreerd van de administratieve molen die u moet bijwerken bij een wijziging? Bent u op zoek naar een manier om papierloos uw managementsysteem te beheren? Wilt u uw managementsysteem een niveau hoger tillen? Dan kan dit zeker en vast met Coach2Lead.

De modules van Coach2Lead

Coach2Lead brengt zijn 16 modules samen op het Coach2Lead platform. Het Platform omvat tevens twee Centrale Modules, nl. Management Skills Survey en Action Plan Management. Vooral APM (Action Plan Management) wordt sterk gesmaakt door ervaringsdeskundigen in managementsystemen. Weg met al die verschillende en soms ook eens vergeten overzichten in excel en welkom aan een bedrijfsbreed en praktisch opvolgingssysteem.

Het Coach2Lead platform laat ook toe om de gebruikers en rechten te beheren, inzicht te krijgen in alle activiteiten op het platform en de mogelijkheid om als gebruiker respons te geven aan de ontwikkelaars via de Feedback-feature (om gepast in te inspelen op interessante voorstellen van gebruikers, bug fixes en Q&A na opleidingen). 

Process management

 • Processes & Risks
  Systematische uitwerking van alle processen met duidelijke omschrijving van activiteiten, criteria, input / output en posities volgens het RASCIP principe met links naar andere processen.
 • Roles
  De positie van elke medewerker binnen de organisatie vastleggen met eenduidige verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanuit het procesmatig denken en doen.
 • Audits
  Periodieke en systematische doorlichting op basis van normen, eigen checklists of gepubliceerde processen geeft relevantie informatie om te werken aan continue verbetering.
 • Improvement
  Begeleidt je doorheen en grondige root cause analyse, duidt actiegebieden aan en genereert diverse rapporten om de continue verbetering aan te tonen.

Context management

 • Strategy
  De doelen voor komende jaren stapsgewijs formuleren in een meetbare strategie die de basis vormt voor uw visie, missie en beleid en dat rekening houdt met de risico’s en opportuniteiten en stakeholderverwachtingen.
 • Providers
  Alle objectieve order- of opdrachtgebonden gegevens uit de improvement module worden aangevuld met je tevredenheid over andere belangrijke samenwerkingscriteria. Zo kunnen jullie de wederzijdse verbeterpunten bepalen, opvolgen en beoordelen op hun effectiviteit.
 • Customer focus
  Klantgericht denken en doen kan via deze module. Het laat je toe om snel en op een continue basis informatie te verzamelen over de perceptie van je belangrijkste (bestaande en nieuwe) klanten.
 • Performance
  Automatisch gegenereerde systeemgerelateerde KPI’s die objectief aantonen in welke mate het managementsysteem leeft en presteert.

Human resources management

 • Values & emotions
  De ‘values’ gebaseerd op de theorie van Dr. Graves en de ’emotions’ volgens Dr. Berne leren ‘lezen’ wapenen je om de juiste beslissingen te nemen bij selectie, begeleiding en coaching van je medewerkers.
 • Training & experience
  Met minimale inspanningen wordt een trainingsplan gegenereerd dat praktisch toe te passen is op de werkvloer met directe communicatie tussen trainer en trainee.
 • Comptences
  Taak-, proces- en gedragsgerelateerde competenties per positie vastleggen en evalueren met uw medewerkers (180° of 360° evaluaties)
 • Meet & act
  Een handig instrument om het beste te halen uit dat wat nog steeds de meest efficiënte  en effectieve wijze is om zaken in groep en op hetzelfde moment te bespreken, nl. dé vergadering.

Company culture management

 • Synergy
  Via 360° feedback verkrijg je inzicht in 7 teamculturen, hun dominantie of afwezigheid. 
 • Change
  Sommige projecten zijn gericht op het doorvoeren van fundamentele veranderingen. Via deze module is er de mogelijkheid om via 360° feedback alle hinderpalen en potentiële oplossingen in kaart te brengen. 
 • Time
  Een analytisch inzicht verkrijgen in je eigen tijdsbesteding en dat van je medewerkers bij de uitvoering van de job om tijdsverslinders en tijdsverstoorders bij de kraag te vatten.
 • Projects
  Specifieke doelen projectmatig aanpakken met formele ‘go / no go’ momenten en opvolging van budget, planning, organisatie, kwaliteit, informatiedoorstroming en communicatie.

Voordelen van Coach2Lead

Alle aspecten van een goed managementsysteem zijn ondergebracht in 16 verschillende modules die samen het Coach2Lead ecosysteem vormen. U kiest en betaalt enkel voor de modules die u nodig hebt.

Om de implementatie van C2L efficiënt te faseren werden de 16 modules ondergebracht in 4 clusters met telkens 4 modules : Process Management, Context Management, Human Resources Management en Company Culture Management.

Communicatie staat centraal, zowel tussen de gebruikers als tussen de modules. Met slechts één account per gebruiker hebt u toegang tot het volledige platform. Het volledige bedrijf werkt samen om resultaat te boeken en gebruikers kunnen elkaars vorderingen zien gebeuren in real-time en zo nodig beoordelen.

De modules zelf zijn ook sociaal, dit zijn namelijk geen losstaande applicaties. Alles past en werkt samen: informatie gedefinieerd in één module kan worden hergebruikt in een andere. Wijzigingen in één module worden automatisch doorgevoerd in een andere.

U geniet van alle voordelen van het web. Coach2Lead werkt overal, van Windows tot Mac, Apple tot Android. Op Smartphones, Tablets en volwaardige Computers. U kan altijd en overal werken aan uw managementsysteem… zolang er een verbinding met het internet is natuurlijk.

De meest recente authenticatie en autorisatie technologieën worden gebruikt om verbinding te maken. Indien u als gebruiker geen gebruik wenst te maken van de traditionele combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is er een mogelijkheid om te verbinden met een Microsoft, Google, Facebook of Twitter account.

Uiteraard gebeurt dit alles via een beveiligde verbinding. De applicatie zelf wordt gehost door Microsoft Azure, een uiterst schaalbaar en stabiel platform dat dagelijkse backups neemt van alle gegevens.

Coach2Lead is gebouwd met recente maar bewezen technologieën en praktijken uit de industrie.  Zo maakt Coach 2 Lead gebruik van Microsoft Azure, Microsoft SQL Server, Microsoft ASP.NET MVC en Google’s Angular.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons kantoor of laat uw vraag achter via ons contactformulier.

Interesse in Coach2Lead of nood aan ondersteuning op maat?