Sufficio preventie & milieu

Sufficio borgt volledigheid in wet- en regelgeving en bewaakt het “voldoen aan”. De geïntegreerde webbased oplossing is een waardevolle tool als het gaat om het genereren van managementinformatie.

U bent ‘in control’, zowel top-down als bottom-up! Sufficio is een overkoepelende webapplicatie die zowel in België als in Nederland wordt gebruikt. In Nederland bevat Sufficio verschillende modules. In België zijn we van start gegaan met Sufficio Preventie en Milieu. Elke module omvat de eigen wet- en regelgeving per aandachtsgebied.

Sufficio

Raakt u ook de weg kwijt in alle wetgeving rond preventie en milieu? Ontbreekt het u aan de tijd om alle nieuwsbrieven of informatie over nieuwe wetgeving te lezen en analyseren? Krijgt u het moeilijk tijdens externe audits om aan te tonen dat u de relevante wetgeving voor uw organisatie nakijkt en opvolgt? Sufficio neemt deze last van u over.

Sufficio Preventie

Sufficio Preventie hanteert een systematiek waarmee u kunt aantonen dat u compliant bent met de wet welzijn, de codex welzijn op het werk en andere losstaande Koninklijke Besluiten. U moet daarbij niet alleen op de hoogte zijn van de vele (veranderende) preventiewetten, -richtlijnen en -besluiten. U moet deze ook naleven in de praktijk en verankeren in de bedrijfsprocessen. Alleen al het systematisch bijhouden van alle voortdurend wijzigende preventiewet- en regelgeving vraagt om deskundige, juridische kennis. Datzelfde geldt voor het opzetten van een sluitend systeem.

Als preventieadviseur is het uw taak om een volledig register op te nemen, bij te houden en dit ook nog eens te vertalen naar wat er nu werkelijk wordt verlangd. Wilt u af van de losbladige informatiesystemen, excel overzichten of zelfs het online zoeken in een database? Sufficio Preventie bespaart u al gauw duizenden euro’s en is de oplossing die u hierin niet alleen optimaal faciliteert, maar ook nog eens tijd scheelt. Daarbij is het overigens van groot belang – en soms zelfs van levensbelang in het bedrijf – om niet in te leveren op kwaliteit. Met Sufficio Preventie heeft u alles in één; een register op maat, actueel met advies voor verbetermaatregelen in praktische acties.

  • Planning met doelstellingen en programma’s die gericht zijn op het verminderen van veiligheidsrisico’s en incidenten.
  • Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden, procedures en werkinstructies voor werkzaamheden en activiteiten.
  • Het toetsen van opleiding van personeel, interne en externe communicatiemiddelen en het beheer van informatie en documenten.
  • Overzicht in de te nemen maatregelen en de implementatie.

Sufficio Milieu

Vindt u het ook belangrijk om te voldoen aan de geldende milieuwet– en regelgeving, zeker als uw bedrijf ook nog eens gecertificeerd is voor ISO 14001? Dan wil u graag geholpen worden met een tool die de veiligheid bewaakt van alle milieuaspecten en de werkomgeving van uw medewerkers. Met Sufficio Milieu heeft u alle verplichtingen uit relevante en actuele wetgeving op een rij. U kunt acties eenvoudig toewijzen aan verantwoordelijke collega’s. U bent tijdig op de hoogte van veranderingen en kunt scherp sturen op de kwaliteit van het milieubeleid. Sufficio Milieu voor het voldoen aan wetgeving; direct een zorg minder!

  • Een op de eigen situatie samengesteld milieuregister en inzicht per vestiging.
  • Volledig digitaal en online aspectenregister ondersteund door een ervaren milieuadviseur.
  • Maandelijkse updates van nieuwe en gewijzigde milieuwetgeving in begrijpelijke taal.
  • Compliance check voor de jaarlijkse controle op naleving van milieuwetgeving.
  • Eenvoudig te beheren en invoeren van acties voor het bedrijf. 

Voordelen van Sufficio

De kracht van Sufficio zit in het feit dat de specifieke acties te koppelen zijn aan specifieke medewerkers binnen de organisatie. Zodoende heeft uw bedrijf altijd inzichtelijk wie welke actie wanneer moet uitvoeren. Hierbij is optioneel aan te geven binnen welke termijn dit moet worden uitgevoerd en eventueel met welk budget. Dit is standaard inbegrepen in de tool.

Bij certificatietrajecten is het verplicht om aan te tonen dat de relevante wetgeving voor uw organisatie geëvalueerd en opgevolgd wordt. Om te toetsen of u aan die vereiste voldoet, verzorgen wij ieder jaar (samen met u) een compliance check. Hierbij ziet u of uw bedrijf al dan niet voldoet binnen de driejaarlijkse auditcyclus, per aspect. 

Wetgevende teksten zijn niet altijd vlot leesbaar en al zeker niet eenvoudig te vertalen naar de toepasbaarheid op uw organisatie. Daarom wordt de wetgeving in Sufficio in klaar en duidelijke en begrijpelijke taal omgezet. Met de jaarlijkse rondgang door één van onze begeleiders bent u helemaal zeker dat alles goed begrepen werd.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons kantoor of laat uw vraag achter via ons contactformulier.

Interesse in Sufficio Preventie of Milieu of ondersteuning op maat?