Buurtwerk ‘t Lampeke voldoet aan kwaliteits- en registratiemodel

Buurtwerk ’t Lampeke vzw Leuven werkt rechtstreeks met de kansarme doelgroep waarbij de werking expliciet is afgestemd op mensen binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. Zij willen kansarmoede opmerken en doorbreken. Ze ondersteunen mensen door hen te coachen en te begeleiden binnen de activiteiten van dagopvang, gezinswerking, kinderwerking, jongerenwerking en een buurthuis. Door hun dienstverlening moeten zij tegen 2 september 2021 voldoen aan de voorwaarden van het kwaliteits- en registratie van Werk en Sociale Economie.

 

De kwaliteitsvoorwaarden richten zich op klantgerichtheid, personeelsbeheer en financieel beheer. Elke organisatie moet kunnen aantonen dat ze aan de minimale vereisten binnen deze drie domeinen voldoen. Dat kan op drie verschillende manieren. Organisaties die reeds voldoen aan een kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein hoeven niets meer te ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn erkende dienstverleners binnen de KMO portefeuille van Economie en Ondernemen, bepaalde onderwijsinstellingen, erkende verenigingen en organisaties binnen het domein Cultuur, Jeugd en Media of specifieke lokale besturen. 

Organisaties die niet voldoen door middel van een kwaliteitssysteem uit een ander beleidsdomein kunnen ofwel terugvallen op een kwaliteitslabel uit de markt ofwel op de standaard Werk en Sociale Economie. De standaard Werk en Sociale Economie is een overgangsmaatregel voor organisaties die nieuw willen instappen in een dienstverlening binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Buurtwerk ‘t Lampeke vzw koos voor een kwaliteitslabel uit de markt, nl. Q for WSE. 

 

 

Wij met Forma hebben ‘t Lampeke mogen begeleiden in het bepalen, uitwerken en implementeren van de nodige werkwijzen, procesbeheersing en opvolgingsinstrumenten om het Qfor WSE kwaliteitslabel te behalen. Tevreden en trots kunnen we melden dat zij het Q for WSE-certificaat behaald hebben.

Proficiat aan alle medewerkers bij Buurtwerk ‘t Lampeke!

 

Buurtwerk 't Lampeke

Wist je datje!

De geldigheid van de overgangsmaatregel
standaard Werk en Sociale Economie
is verlengd tot 31 december 2022.
Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons kantoor of laat uw vraag achter via ons contactformulier.

Lees ook onze andere nieuwsberichten

Op zoek naar begeleiding, opleiding of een passende tool?