Kies voor werkbaar werk in 2024 samen met Forma

In 2024 kunnen organisaties opnieuw gebruik maken van werkbaarheidscheques. Daarmee kan een organisatie tot € 9.000 steun krijgen voor een periode van 8 maanden om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Wij beschikken over een mooi aanbod dat in aanmerking komt voor werkbaarheidscheques.

Denk eraan, de aanvraag moet ingediend worden tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024 of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

Wat kunt u doen met werkbaarheidscheques?

Met de cheque kunnen ondernemingen:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
 • begeleiding kan ook inhouden:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
  • uitwerken van een telewerkbeleid.

De onderneming dient zich tevens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. 

Met de werkbaarheidscheque kan een onderneming advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers
 • competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Ons aanbod voor welbevinden en vitaliteit

We stellen graag ons uniek aanbod voor. We beschikken over verschillende tools en methodieken die los van elkaar, maar ook in een combinatie kunnen ingezet worden. Met de combinatie van verschillende onderdelen kunnen we een volwaardig ondersteuningstraject opzetten.

Tevredenheidsmeter

Met Tevredenheidsmeter polst u niet alleen naar de algemene tevredenheid, maar ook naar de psychosociale risico’s zoals stress, werkomgeving, pesten … op het werk. Dergelijke bevraging helpt niet alleen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie te meten, maar deze vorm van risicoanalyse past daarenboven perfect binnen de wettelijk verplichte psychosociale risicoanalyse die u in uw organisatie moet uitvoeren. Vraag ernaar bij uw preventieadviseur.

LaMa profiel

Een team leiden, uw collega’s motiveren, taken verdelen en samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Uw LaMa-profiel zal u helpen om deze zaken vlotter te realiseren en wijst ook uit welke opdrachten en functies het best bij u en uw medewerkers passen. Door Tevredenheidsmeter en LaMa profielen te combineren heb je alle instrumenten in handen om acties en maatregelen af te stemmen op de  medewerkers in uw organisatie. Met het LaMa profiel krijg je zicht op de drijfveren, motiverende en storende elementen van uw medewerkers.

Begeleidingstraject

Om het aanbod volledig af te maken, kan er een begeleidingstraject opgezet worden. De verkregen meetresultaten toetsen we af aan het ‘Huis van Werkvermogen’ van J.Ilmarinen. Op basis daarvan stellen we concrete acties op met een brede waaier aan focusgebieden (lichamelijk, geestelijk, competenties, waarden, normen, de 5 A’s, …). Vervolgens kan een nameting verdere inzichten brengen om de genomen acties te evalueren en indien nodig bij te sturen.

Hierbij houden we steeds rekening met de eigenheid van uw organisatie en uw medewerkers. We vertrekken pas als uw planmatig en procesmatig welzijnsbeleid is geïnstalleerd en verder opgevolgd kan worden door een interne ambassadeur.

Opleiding LaMa

Aanvullend kan een opleiding LaMa een meerwaarde zijn voor uw medewerkers. Zo leren ze niet alleen zichzelf, maar ook hun collega’s beter kennen. Daarnaast ontdekken ze ook waarom sommige mensen anders reageren in situaties of hoe ze reacties kunnen kaderen en begrijpen. Het helpt zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer.

FORMA
schrijven met balpen

Met Forma hebben we enkele handige tools en waardevolle kennis in huis om het verschil te maken. Kies uit ons aanbod of stel zelf uw combinatie samen en ga voor werkbaar werk en kies voor een welzijnsbeleid dat zorgt voor differentiatie op maat van uw organisatie!

Want onthoud, elke tevreden medewerker maakt uw bedrijf sterker!

Wenst u meer informatie over de werkbaarheidscheques en de voorwaarden? Lees meer via https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/werkbaarheidscheque.

 

Wenst u meer informatie over ons aanbod? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier of via [email protected].
Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons kantoor of laat uw vraag achter via ons contactformulier.

Lees ook onze andere nieuwsberichten

Op zoek naar begeleiding, opleiding of een passende tool?