LaMa

Een team leiden, uw collega’s motiveren, taken verdelen en samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen kan hierin soms net dat duwtje in de rug gebruiken. Met LaMa gaat motiveren, samenwerken, leiding geven en functies/taken toewijzen effectiever.

Ontdek wat uw grootste drijfveren zijn en waar u zich aan stoort. Alsook welke taken en functies bij u passen. Zo kunt u anderen beter lezen en situaties gemakkelijker proactief begrijpen en sturen.

FORMA

Wilt u uw medewerkers nog beter leren kennen en begrijpen? Op zoek naar een inhoudelijk instrument om met uw medewerkers aan teambuilding te doen? Heeft u nood aan een eenvoudige tool om kandidaten tijdens een sollicitatieproces te beoordelen op hun compatibiliteit met de rest van uw team? Dan past LaMa perfect in dit plaatje.

De theorie achter de tool

LaMa is gebaseerd op de theorie van Prof. Dr. Clare Graves (USA). Hij heeft de ‘menselijke drives’ een kleur gegeven. De wijze waarop wij reageren, zaken interpreteren, de dingen die we graag doen, … worden bepaald door de prioriteiten die we zelf stellen. Dit zijn onze ‘drives’ of ‘waarden’.

Hierdoor ontstaan misverstanden, conflicten, verkeerde taakverdelingen, … Om dit soort situaties te vermijden en zo dus met iedereen op een doeltreffende manier te kunnen communiceren, is het belangrijk om de aanpak aan te passen aan de situatie en de gesprekspartners.

De LaMa tool biedt u een kapstok om uw bestaande mensenkennis uit te breiden. Het is een praktische tool die vertrekt vanuit de menselijke drijfveren met bijhorende communicatie- en motivatietechnieken, zowel voor individuen als voor groepen.

De LaMa tool en LaMa training

Door middel van een unieke inlogcode kan de online vragenlijst ingevuld worden. Onmiddellijk na het invullen, ontvangt u uw persoonlijk LaMa profiel met de bijhorende uitleg.

Bijkomend kan een extra LaMa training aangevraagd worden. Op die manier krijgen deelnemers meer inzicht in de acties en de reacties van anderen. Door samen over communicatie te praten wordt een groep weer een team. Tijdens de training ligt de nadruk op de onmiddellijke en praktische toepasbaarheid van de LaMa methode voor communicatie, motivatie, leiding geven en taakverdeling.

Voordelen van LaMa

Als uw werknemers een beter inzicht hebben in hun eigen waarden en drijfveren en deze waar ze zich aan storen, kunnen ze sneller anticiperen of situaties beter inschatten en kaderen.

Bijgevolg wordt er een verhoogde werknemerstevredenheid waargenomen, zitten de juiste personen op de juiste plaats en ontstaat er een beter werkklimaat.

De communicatie, instructies en opdrachten kunnen worden afgestemd op de drijfveren van de medewerkers of teams. Op die manier wordt alles beter begrepen en opgenomen. Dat genereert een hogere productiviteit en continuïteit.

Door uw medewerkers de middelen aan te reiken om conflicten, misverstanden of andere moeilijke situaties te leren voorkomen of begrijpen, maakt u ze meer weerbaar. Weerbare medewerkers hebben automatisch ook een hoger gevoel van welbevinden.

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons kantoor of laat uw vraag achter via ons contactformulier.

Een top combinatie met tevredenheidsmeter.be

LaMa profiel met tevredenheidsmeter.be combineren levert tal van extra’s op. Ontdek het in dit filmpje.

Interesse in LaMa of op zoek naar begeleiding op maat?