Uitstel maar geen afstel transitie OHSAS 18001 naar ISO 45001

Er is uitstel gegeven voor de uiterste geldigheidsdatum van de laatste OHSAS 18001 certificaten die nog niet vervangen werden door een ISO 45001 certificaat. Het IAF, International Accredidation Forum, heeft een uitstel van 6 maanden voorzien. Normaal gezien zijn de huidige OHSAS 18001 certificaten maximaal geldig tot 12 maart 2021. De nieuwe ISO 45001 norm werd namelijk drie jaar geleden op 12 maart gepubliceerd.

Omwille van de COVID-19 pandemie die de wereld nog steeds in zijn greep heeft, heeft het IAF beslist om deze overgangsperiode met 6 maanden te verlengen. Hiervoor doen ze beroep op het principe van ‘Force Majeur’ of ‘act of God’ dat omschreven staat in ID3 ‘Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting Conformity Assessement Bodies’. Daarin staat een pandemie onder andere als voorbeeld opgenomen bij de definitie van een uitzonderlijke gebeurtenis of omstandigheid. 

Transitie OHSAS 18001 naar ISO 45001

Dit betekent dat alle OHSAS 18001 certificaten geldig blijven tot 30 september 2021!

Dit uitstel is echter geen afstel. Dat wil zeggen dat na de verlengde overgangsperiode de OHSAS 18001 certificaten niet meer geldig zijn. Alle organisaties die gecertificeerd willen blijven voor een managementsysteem met betrekking tot veiligheid en gezondheid moeten tegen ten laatste 30 september 2021 een ISO 45001 certificaat behalen.